tellll

9844

ilość kontroli w Poznaniu

Przelgądy budynków Poznań

335

zrealizowanych umów w Poznaniu

Przeglądy roczne i 5-letnie budynków Poznań

100%

zadowolonych klientów

Przeglądy budowlane Poznań

Przeglądy roczne i 5-letnie budynków w Poznaniu

Przeglądy roczne i 5-letnie budynków w Poznaniu

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie kontroli stanu technicznego budynków i budowli zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. przeg przeg mur mur 
Obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest zapewnienie przeprowadzania następujących przeglądów...

Czytaj dalej

Przeglądy okresowe budynków Poznań

Przeglądy okresowe budynków (do 31.V i 30.XI) w Poznaniu

Oferujemy Państwu wykonywanie przeglądów okresowych obiektów wielkopowierzchniowych, które z uwagi na powierzchnie zabudowy (powyżej 2000 m2) lub powierzchnie dachu (powyżej 1000 m2) podlegają kontroli co najmniej 2 razy w roku w terminach do 31 maja i 30 listopada.

Czytaj dalej

Badania i pomiary instalacji elektrycznych w Poznaniu

Badania i pomiary instalacji elektrycznych w Poznaniu

Przeglądem tym powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Czytaj dalej

Przeglądy przewodów kominowych w Poznaniu

Przeglądy przewodów kominowych w Poznaniu

Oferujemy Państwu wykonanie kontroli stanu przewodów kominowych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 62 ustawy przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe w budynku podlegają kontroli co najmniej raz w roku.

Czytaj dalej

Przegląd i badania szczelności instalacji gazowej

Przegląd i badania szczelności instalacji gazowej - Poznań

 Oferujemy Państwu wykonanie kontroli instalacji gazowej w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 62 ustawy instalacje gazowe w budynku podlegają kontroli co najmniej raz w roku, ich prawidłowa eksploatacja i kontrola jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo

Czytaj dalej

Azbest

Oceny wyrobów zawierających azbest

Oferujemy Państwu wykonanie oceny i inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z przepisami każdy element budowlany lub instalacja zawierająca azbest powinna podlegać okresowej kontroli. Profesjonalny przegląd budynków w mieście Poznań

Czytaj dalej

Kontakt Poznań

kom. 669 323 404
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt

http://www.poznan.uw.gov.pl/
http://www.pinb.poznan.pl/
http://www.poznan.pl/