tellll

Realizacje

Co roku realizujemy usługi dla kilkudziesięciu klientów na terenie całego kraju. Potwierdzają oni nasz profesjonalizm wielokrotnie zamawiając i podpisując z nami umowy na realizację prac w kolejnych latach. Wykonywaliśmy oceny stanu technicznego budynków i budowli dla m.in.

 • Przegląd roczny i 5-letni budynku - Urząd Dozoru Technicznego w Bydgoszczy
 • Przegląd roczny budynków - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku  w Poznaniu
 • Przegląd roczny budynków - PEC Kwidzyn
 • Przegląd roczny i 5-letni budynków - Budynki administracyjne Lidzbark Warm. przegląd izolacji przeciwwodnych
 • Przegląd 5-letni budynków - Urząd Gminy Mrocza
 • Przegląd 5-letni budynku - Kujawsko - Pomorski Urząd Skarbowy z siedzibą w Bydgoszczy
 • Przegląd roczny budynku - Budynek administracyjny w Kole 
 • Przegląd roczny i 5-letni budynków - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy
 • Przegląd 5-letni i roczny budynków - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnicach
 • Pomiary i badanie instalacji elektrycznych - Budynek administracyjny NFZ
 • Przegląd 5-letni budynków - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 • Przegląd roczny i 5-letni budynków - Książnica Kopernikańska w mieście Toruń i Poznaniu
 • Przegląd roczny budynków - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lublinie
 • Przegląd 5-letni budynków - Urząd Miasta w Pile Urząd Miasta Poznań
 • Przegląd roczny i 5-letni budynków - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
 • Przegląd roczny budynku - Zespół Szkół w Inowrocławiu
 • Przegląd roczny i 5-letni budynków - Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział we Wrocławiu
 • Ocena stanu technicznego wyrobów z azbestu - Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział w Gdańsku
 • Przegląd roczny i 5-letni budynków - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział w Warszawie
 • Przegląd 5-letni budynków - Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu Poznań urząd miasta poznań
 • Przegląd roczny - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu
 • Przegląd roczny budynków - Ministerstwo Finansów Oddział w Radomiu w Poznaniu
 • Przegląd 5-letni budynków - Orlen w Płocku
 • Przegląd roczny kolektur Lotto - w miastach Inowrocław, Barcin, Więcbork, Bydgoszcz
 • Przegląd roczny budynków - Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w mieście Toruń
 • Przegląd roczny budynków - WM na osiedlu Grunwald w Poznaniu 
 • Przegląd 5-letni budynków - Administracja Zasobów Komunalnych w Łodzi
 • Kontrola stanu technicznego budynków - Administracja Domów Miejskich w Bydgoszczy www.epoznan.pl/news  
 • Przegląd roczny i 5-letni budynków - Energa Operator Oddział w Olsztynie
 • Przegląd 5-letni budynków - Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
 • Przegląd roczny i 5-letni budynków - Firma Zarządzająca Nieruchomościami w Warszawie
 • Przegląd 5-letni budynku - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wrzos Ursus" w Warszawie http://www.pinb.poznan.pl/
 • Pomiary instalacji elektrycznych - Spółka Rolna Dretyń 
 • Przegląd pięcioletni budynków - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu przegląd stolarki okiennej, konstrukcji dachu, pokrycia
 • Przegląd roczny i 5-letni - kompleks 6 domów wielorodzinnych w Zielonej Górze przy ul. Rzeźniczaka
 • Przeglądy 5-letnie budynków - ZBM w Koszalinie i mieście Poznań
 • Przegląd 5-letni budynków - Spółka Atena z siedzibą we Wrocławiu
 • Przegląd roczny budynków - Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubinie
 • Badania i pomiary instalacji elektrycznych - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie
 • Przegląd roczny budynków - Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie http://www.simp-poznan.pl/
 • Przegląd roczny budynku - Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 
 • Przegląd roczny budynków - Grupa Krotoski - Cichy http://poznan.wyborcza.pl/poznan/0,0.html
 • Przegląd roczny budynków - SM w Redzie
 • Przegląd budynków produkcyjnych - Międzynarodowy Zakład Produkcyjny w ŁSSE podstrefa Kutno 
 • Przegląd roczny hal magazynowo - produkcyjnych - firma w Pruszczu Gdańskim
 • Przegląd okresowy (do 31 maja) - budynek Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile
 • Przegląd 5-letni budynków - Zarządca Nieruchomości we Włoszczowie 
 • Przeglad 5-letni budynków - Zarządca Nieruchomości w Jędrzejowie Poznaniu
 • Przegląd 5-letni budynków - Wspólnota Mieszkaniowa w Grudziądzu
 • Przegląd 5-letni budynku wielorodzinnego - WM w Nakłe nad Notecią
 • Przegląd roczny i 5-letni - Ośrodek dla dzieci niepełnosprawych koło Poznania 
 • Przegląd roczny i 5-letni - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
 • Przegląd 5-letni budynków - Energa Operator w wojewódzkie pomorskim i warmińsko - mazurskim
 • Przegląd roczny i 5-letni budynków - Ciech S.A. Przegląd zakładu produkcyjnego art. 62 Ustawy Prawo Budowlane
 • Przegląd roczny i 5-letni budynków - Lotto
 • Przegląd okresowy - Galeria Handlowa w Zielonej Górze i mieście Poznań
 • Przegląd 5-letni budynku - Wspólnota Mieszkaniowa w Gdańsku przy u. Skarpowej
 • Przegląd roczny budynku -  Hotel w Osztynie Przegląd budynku Poznań
 • Przegląd roczny budynków - Zespół Zarządców Nieruchomości Oddział w Zielonej Górze
 • Przegląd roczny i 5-letni - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kaliszu  https://zzn.pl/poznan.html
 • Przegląd roczny budynków - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • Przegląd roczny obiektów - Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Miliczu 
 • Przelgąd 5-letni hali sportowej - ośrodek sportowy w mieście Poznań
 • Przeglądy roczne obiektów wojskowych - 43 WOG w Świętoszowie
 • Przeglad 5-letni hal magazynowych - Zarządca Nieruchomości w Gdyni 
 • Przeglą roczny budynków mieszkalnych - SM "Nowa" w Toruniu i Poznaniu

...oraz wiele innych firm na terenie całego kraju.

Dziękuję naszym klientom za współpracę
Przemysław Jułga - właściciel    

Poznań

Kontakt Poznań

kom. 669 323 404
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt

http://www.poznan.uw.gov.pl/
http://www.pinb.poznan.pl/
http://www.poznan.pl/